جلسه کارگروه تامین مسکن ملی با دستور کار شناسایی زمین های حاشیه شهر جهت اقدام برای ساخت مسکن
جلسه کارگروه تامین مسکن ملی با دستور کار شناسایی زمین های حاشیه شهر جهت اقدام برای ساخت مسکن در این جلسه مقرر شد ادارات متولی در اسرع وقت برابر مفاد قانون طرح ملی مسکن نسبت به تعیین تکلیف و شناسایی زمین های مناسب در محدوده شهر اقدام نمایند. @farmandari_oshnavieh
  • سه شنبه 16 فروردین 1401 ساعت 22:46
آگهی مزایده استاندارد
آگهی مزایده کتبی استانداری آذربایجان غربی
  • سه شنبه 16 فروردین 1401 ساعت 22:45
ساعت کارى دستگاههاى اجرایى آذربایجان غربى ابلاغ شد
ساعت کارى دستگاههاى اجرایى آذربایجان غربى ابلاغ شد 🆔 @westaz_gov @farmandari_oshnavieh
  • سه شنبه 16 فروردین 1401 ساعت 22:44
اطلاعیه
اطلاعیه قطعی آب
  • دوشنبه 15 فروردین 1401 ساعت 19:38
بیانات مقام معظم رهبری
ماه ضیافت الهی
  • دوشنبه 15 فروردین 1401 ساعت 19:38
زنگ نماز
نواختن زنگ نماز در دبیرستان پروین اعتصامی
  • دوشنبه 15 فروردین 1401 ساعت 19:37
نشست بررسی مشکلات ترافیکی جاده ها
دیدار فرمانده پلیس راه محور پیرانشهر با فرماندار شهرستان
  • دوشنبه 15 فروردین 1401 ساعت 19:35
ملاقات عمومی مردم با فرماندار
ملاقات عمومی مردم با فرماندار شهرستان اشنویه
  • دوشنبه 15 فروردین 1401 ساعت 19:34
یکشنبه های تولید دانش بنیان اشتغال آفرین
یکشنبه های تولید دانش بنیان اشتغال آفرین
  • یکشنبه 14 فروردین 1401 ساعت 20:44
یکشنبه های تولید دانش بنیان اشتغال آفرین
یکشنبه های تولید دانش بنیان اشتغال آفرین
  • یکشنبه 14 فروردین 1401 ساعت 20:44