تماس با ما

آذربایجان غربی، شهرستان اشنویه- خیابان شهید رجایی .فرمانداری

کد پستی: 5771613995

تلفن: 04444623368-04444623367

دورنگار: 44622306-044

پست الکترونیکی: f.oshnavie@gmail.com