انقلاب اسلامی ایران نقطه امید مستضعفین جهان است و در دل مستکبران بیم و هراس انداخته است.
انقلاب اسلامی ایران نقطه امید مستضعفین جهان است و در دل مستکبران بیم و هراس انداخته است.
  • دوشنبه 26 آذر 1397 ساعت 14:42
کاخ و قدرت پوشالی استکبار جهانی را جوانان اندیشمند ایران اسلامی فروریخته اند.
کاخ و قدرت پوشالی استکبار جهانی را جوانان اندیشمند ایران اسلامی فروریخته اند.
  • چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت 14:57
جلسه بررسی توزیع اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری
جلسه بررسی توزیع اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری
  • چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت 14:53
برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اشنویه با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اشنویه با هدف توزیع اعتبارات توازن
  • دوشنبه 19 آذر 1397 ساعت 18:35
مصاحبه با رییس اداره منابع طبیعی اشنویه
مصاحبه
  • شنبه 17 آذر 1397 ساعت 15:00
برگزاری جلسه کارگروه اشتغال اشنویه
جلسه کارگروه اشتغال اشنویه به ریاست مهندس خضری فرماندار اشنویه برگزار شد
  • شنبه 17 آذر 1397 ساعت 15:00
برگزاری مانور زلزله در مدارس اشنویه
مانور زلزله در مدارس اشنویه برگزار شد
  • شنبه 17 آذر 1397 ساعت 15:00
برگزاری جلسه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر شهرستان اشنویه
کمیسیون مبارزه با مواد مخدر شهرستان اشنویه به ریاست مهندس خضری فرماندار اشنویه برگزار شد
  • شنبه 17 آذر 1397 ساعت 15:00
اهدای زمین توسط خیر اشنویه به جامعه معلولین
اهدای زمین
  • شنبه 17 آذر 1397 ساعت 15:00