برگزاری جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان
برگزاری جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان در راستای حمایت از برنامه های سوادآموزی به ریاست دکتر تمری معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی و با حضور سایر اعضاء ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری با دستور کار : 🔹 گزارش اقدامات اداره سواد آموزی اشنویه در راستای کاهش بی سوادی در سال ۱۳۹۸ 🔹 لزوم همکاری سایر ادارات با اداره سواد آموزی در راستای شتاب بخشی به امر سواد آموزی 🔹 برنامه فعالیت های پیش روی سواد آموزی در سال ۱۳۹۹ سه شنبه __ ۱۵ مهر ماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه
  • سه شنبه 15 مهر 1399 ساعت 09:36
[ کسب رتبه اول فرمانداری اشنویه در استان ]
[ کسب رتبه اول فرمانداری اشنویه در استان ]
  • دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 09:34
برگزاری هجدهمین جلسه ستاد شهرستانی مقابله با کرونا شهرستان اشنویه
برگزاری هجدهمین جلسه ستاد شهرستانی مقابله با کرونا به ریاست آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور سایر اعضاء ستاد در محل سالن اجتماعات فرمانداری دوشنبه __ ۱۴ مهر ماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه
  • دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 09:29
برگزاری جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات مقابله با بحران شهرستان
برگزاری جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات مقابله با بحران به ریاست آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور سایر اعضاء ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری با دستور کار: 🔹 بررسی و سنجش امکانات و تجهیزات ارگان های شهرستان 🔹 اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم و آمادگی برای فصل بارندگی و سرما 🔹 برنامه ریزی به منظور برگزاری مانور زلزله در شهرستان دوشنبه __ ۱۴ مهرماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه
  • دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 09:27
برگزاری چهارمین جلسه کمیته فنی شورای ترافیک شهرستان
برگزاری چهارمین جلسه کمیته فنی شورای ترافیک شهرستان
  • دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 09:25
برگزاری جلسه کارگروه تخصصی مدیریت پسماند شهرستان
به ریاست فرماندار محترم و با حضور سایر اعضاء ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری با دستور کار : 🔹 تصمیم گیری در مورد تحویل و آماده سازی سایت جدید پسماند شهرستان یک شنبه __ ۱۳ مهر ماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه
  • یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 09:22
برگزاری دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان
برگزاری دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان به ریاست آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور سایر اعضاء کار گروه در محل فرمانداری یک شنبه __ ۱۳ مهر ماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه
  • یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 09:20
برگزاری دومین جلسه شورای گندم، آرد و نان شهرستان
برگزاری دومین جلسه شورای گندم، آرد و نان شهرستان
  • شنبه 12 مهر 1399 ساعت 09:15
برگزاری جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی و سلامت شهرستان
برگزاری جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی و سلامت شهرستان به ریاست دکتر تمری معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و با حضور سایر ادارات ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری با دستور کار : 🔹 بررسی چگونگی جمع آوری عرضه کنندگان مرغ زنده و پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد طیور شنبه __ ۱۲ مهر ماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه
  • شنبه 12 مهر 1399 ساعت 09:10
برگزاری جلسه مدیران مدارس در راستای گواهی اعتبار بخشی سلامت به مدارس مستقل ابتدایی شهری
برگزاری جلسه مدیران مدارس در راستای گواهی اعتبار بخشی سلامت به مدارس به ریاست فرماندار محترم ، مسئولین ادارات ذیربط و مدیران مستقل ابتدایی شهری در محل سالن اجتماعات فرمانداری پنج شنبه __ ۱۰ مهر ماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه
  • پنج شنبه 10 مهر 1399 ساعت 14:27