برگزاری جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی اشنویه
۴۹ مرکز یادگیری محلی در استان راه اندازی شده است
  • دوشنبه 3 دی 1397 ساعت 21:13
شورای ترافیک اشنویه تشکیل جلسه دادند
شورای ترافیک اشنویه تشکیل جلسه دادند
  • دوشنبه 3 دی 1397 ساعت 11:31
برگزاری جلسه شورای معتمدین معین ایثارگر با فرماندار
برگزاری جلسه شورای معتمدین معین ایثارگر با فرماندار
  • دوشنبه 3 دی 1397 ساعت 11:16
بازدید فرماندار اشنویه از پایگاههای امدادو نجات جاده ای
بازدید فرماندار اشنویه از پایگاههای امدادو نجات جاده ای
  • دوشنبه 3 دی 1397 ساعت 11:14
تاکید فرماندار اشنویه بر گسترش مهارت آموزی در مدارس
تاکید فرماندار اشنویه بر گسترش مهارت آموزی در مدارس
  • دوشنبه 3 دی 1397 ساعت 11:11
دستگیری سارقان سیم و کابل مخابراتی در اشنویه
دستگیری سارقان سیم و کابل مخابراتی در اشنویه
  • دوشنبه 3 دی 1397 ساعت 11:07
<< < 3