معاون سیاسی و اجتماعی


شرح وظایف معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار:
• حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه مأموریت و فراهم نمودن موجبات اجرای صحیح آن.
• مراقبت در بهبود و پیشرفت اوضاع اجتماعی و اقتصادی محلی.
• اخذ گزارش از مقامات انتظامی محلی درباره وقایع و اتفاقات روزانه و صدور دستورهای قانونی به آنها.
• نظارت در امر بهداشت به ویژه نسبت به بیماری های همه گیر و ناشناخته و اعلام فوری به استانداری و سازمان های مسئول برای مبارزه و جلوگیری از شیوع بیماری با تشریک مساعی مسئولین امر.
• مراقبت و تشریک مساعی در پیشرفت و حسن جریان امور مربوط به سازمان ها و انجمن های خیریه.
• رسیدگی و اقدام نسبت به کلیه شکایات واصله و ارجاع آن به واحدهای مربوطه
و تسلیم گزارش به مقام مافوق و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه و رفع شکایات شاکی باستثناء مواردی که موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است.
• تهیه و جمع آوری اطلاعات لازم درباره شناخت منطقه مأموریت.
• کسب اطلاع درباره شخصیت های محلی.
• تشویق و ترغیب مردم به مشارکت و همکاری آنان در امور محلی.
• سرکشی مرتب به کلیه بخش های واقع در حوزه مأموریت و اطلاع از نیازمندیهای ساکنان بخش ها و روستا ها و کوشش در تأمین خواسته های آنان.
• انجام انتخابات مجلس شورای اسلامی،خبرگان،ریاست جمهوری،انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه مأموریت طبق قانون و آئین نامه های مربوط.
• انجام سایر امور انتخاباتی طبق وظایفی که در قانون مربوطه مقرر شده است.
• انجام وظایفی که در قانون وظیفه عمومی به این پست محول شده است.
• مراقبت در امر راهنمایی و رانندگی و موسسات حمل و نقل در حدود آئین نامه های مربوطه.
• انجام وظایف مربوط به تشریفات و برگزاری جشن های ملی و اعیاد مذهبی.
• ایجاد تسهیلات در بازدیدهای شخصیت های داخلی و خارجی از حوزه شهرستان و انجام تشریفات مربوط.
• بررسی امور مربوط به اتباع بیگانه و گزارش رفت و آمد آنان به مقام مافوق.
• گزارش وقایع شهرستان به استانداری و مقامات ذیربط.
• اجرای وظایفی که در قانون نظام صنفی به عهده این پست گذاشته شده است.
• نظارت عالیه بر کار مأموران دولتی به استثناء قضات،استادان و دانشیاران دانشگاه و افسران و درجه داران ارتش و ...
• بررسی و اظهار نظر در مورد نیازمندیهای مالی شورای اسلامی شهرستان و اقدام در تأمین آنها از طریق مراجع ذیربط.
• تهیه گزارش و اظهار نظر در مورد انحلال شورای اسلامی.
• مطالعه و بررسی وضع روستاهای تابعه از نظر تأسیسات و تسهیلات رفاهی بمنظور شناخت و تعیین نیازهای مالی شوراهای اسلامی.
• اظهار نظر نسبت به مصوبات شورای شهر و پیشنهادهای شهرداری در مورد برنامه های عمرانی و نوسازی از نظر مالی و اعتباری.
• مراقبت در امور راهنمایی و رانندگی،اتوبوسرانی،تاکسیرانی و موسسات حمل و نقل.
• ارشاد و راهنمایی شهرداری ها در مورد نظافت خیابان ها،معابر عمومی و جلوگیری از سد معبر و غیره.