شرح وظایف معاون برنامه ریزی و امور عمرانی

شرح وظایف معاون برنامه ریزی و امور عمرانی

 
1- تشکیل جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان و پیگیری مصوبات آن
2- نظارت بر اجرای پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای در سطح شهرستان
3- همکاری در تهیه و تدوین گزارشات ماهیانه و سالانه اقتصادی شهرستان
4- بررسی و شناخت به منظور بهره برداری از کلیه امکانات موجود شهرستان در کلیه زمینه های اقتصادی ، کشاورزی ، صنعتی و ...
5- تشکیل جلسات ماهیانه و ایجاد هماهنگی در زمینه امور بانکی و ارسال گزارشات به مراجع ذیربط.
6- نظارت در توزیع عادلانه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی و سایر مواردی که از طریق دولت ارائه می گردد
7- مشارکت در طراحی نظام برنامه ریزی جامع توسعه منطقه ای (در محدوده شهرستان)
8- بررسی و مطالعه و تدوین برنامه های اقتصادی در زمینه اشتغال و سرمایه گذاری با بهره گیری از استعدادهای موجود در شهرستان
9- بررسی و شناخت توانمندی و استعدادهای شهرستان در جهت تأمین توسعه پایدار و تدوین برنامه های امور زیربنائی ، تولیدی ، اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی با همکاری دستگاههای اجرائی شهرستان
10- تهیه و تدوین برنامه های توسعه شهرستان در چارچوب برنامه های کلان شهرستان با هدایت و همکاری واحدهای شهرستانی
11-نظارت بر عملکرد واحدهای شهرستانی در حوزه عمرانی
12- نظارت بر عملکرد کمیته های اجرائی آرد و نان و حوادث غیرمترقبه
13- پیگیری امور مربوط به ارزشیابی سالانه مسئولین ادارات
14- نظارت و مراقبت در بهبود و پیشرفت امور عمرانی شهرستان و نظارت بر حسن اجرای طرح های مربوطه و نحوه تقسیم اعتبارات طرح‌های عمرانی
15- نظارت و مراقبت در تهیه و تنظیم و اجرای برنامه ها و طرح های عمومی و عمرانی از طریق هماهنگی با فعالیت های ادارات و سازمانها
16- تهیه و جمع آوری اطلاعات و آمارهای لازم منطقه ای به منظور استفاده در برنامه‌ریزی ها
17- فراهم ساختن موجبات تأمین حوائج عمومی مردم از طریق جلب همکاری مؤسسات و سازمان های دولتی و غیردولتی
18- اقدام در جهت جلوگیری از پیشامدهای نامطلوب منطقه ای و رفع حوائج ضروری اهالی در مواقع بروز حوادث و سوانح و اتفاقات ناگهانی و کمک به آسب دیدگان
19- نظارت بر تهیه لایحه بودجه دهیاری ها و نظارت بر اجرای لایحه مصوب
20- تشکیل جلسات شورای ترافیک و نظارت و مراقبت بر امور ترافیکی شهرستان و ساماندهی حمل و نقل عمومی
21- هماهنگی و انجام امور مربوط به ایمن سازی ، بازسازی و کمک های بلاعوض کشاورزی و حوادث غیرمترقبه
22- تشکیل جلسات ستاد سوخت شهرستان و نظارت بر تأمین و توزیع مواد سوختی شهرستان
23- نظارت بر انجام امور پرسنلی و مسائل مالی و تجهیزاتی فرمانداری و بخشداری ها
24- نظارت و پیگیری امور پشتیبانی و اداری
25- انجام امور مربوط به مسائل اشتغال ، جذب تسهیلات تکلیفی و اعتبارات اشتغال زائی و وام های خود اشتغالی و همکاری با بانک ها
26- پیگیری و مکاتبه در خصوص امور مربوط به مسائل برنامه ریزی و عمرانی در سطح شهرستان
27- پیگیری جهت اجرای سیاستها و برنامه های تدوین شده توسط حوزه های معاونت برنامه ریزی ، پشتیبانی و امور عمرانی استانداری
28- نظارت بر تهیه و تدوین و ارسال گزارشات مورد درخواست معاونت برنامه ریزی ، پشتیبانی و امور عمرانی استانداری
29- نظارت و هماهنگی لازم بر عمکرد بخشداران در حوزه های برنامه ریزی ، عمرانی و پشتیبانی
30- انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق