دیدارشورای اجرایی ورئیس جمعیت هلال احمر اشنویه با فرماندار

دیدارشورای اجرایی ورئیس جمعیت هلال احمر اشنویه با فرماندار

دیدارشورای اجرایی ورئیس جمعیت هلال احمر

 با جناب آقای دکترمام عزیزی فرماندارمحترم شهرستان اشنویه در راستای تحقق اهداف بشردوستانه هلال احمر

روابط عمومی فرمانداری اشنویه