دیدار مدیر صندوق کارآفرینی امید استان با فرماندار اشنویه

دیدار مدیر صندوق کارآفرینی امید استان با فرماندار اشنویه

علی عبدالهی مدیر صندوق کارآفرینی امید استان آذربایجان غربی در راستای بررسی و پیگیری مشکلات صندوق کارآفرینی امید اشنویه با سید علی ترابی فرماندار اشنویه دیدار کرد.

🔖 چهارشنبه — 10 اسفند 1401