فرماندار اشنویه، نظارت بر بازار تشدید شود

فرماندار اشنویه بر کنترل و تشدید نظارت بر بازار تاکید کرد

فرماندار شهرستان اشنویه:

نظارت بر بازار تشدید شود

فرماندار اشنویه بر کنترل و تشدید نظارت بر بازار تاکید کرد.

سید علی ترابی در جلسه ستاد تنظیم بازار این شهرستان با تقدیر از اقدامات شایسته سربازان گمنام و همکاری ادارات صمت و جهاد کشاورزی در کشف کالاهای احتکاری بر تشدید نظارت ها و مقابله با محتکرین و سودجویان تاکید کرد.

وی افزود ،توجه به مصالح نظام و منافع مردم باید اولویت اساسی مسئولان باشد .

وی گفت کالاهای اساسی مکشوفه به قیمت تنظیم بازار در بین شهروندان توزیع خواهد شد.

 

@farmandari_oshnavieh