آیین معارفه مدیر منابع آب اشنویه

آیین معارفه مدیر منابع آب اشنویه

مدیر جدید منابع آب اشنویه با حضور سید علی ترابی فرماندار شهرستان و مهندس طالبیان معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی سازمان آب منطقه ای استان معرفی گردید.

در این مراسم مهندس رسول تقی پور بعنوان مدیر منابع آب اشنویه معرفی و از زحمات مهندس رضا غلام زاده تقدیر گردید.

🔖 سه شنبه — 4 بهمن 1401