دیدار فرماندار اشنویه و تعدادی از مسئولان با امام جمعه اشنویه

دیدار

دیدار