اولین جلسه کمیته حفاری شهرستان در سال ۹۹

اولین جلسه کمیته حفاری شهرستان در سال ۹۹

به گزارش روابط عمومی فرمانداری این جلسه به ریاست آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور سایر اعضاء ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید که پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل به تصویب رسید:
▪️ مقرر گردید جهت هرگونه حفاری در سطح شهرهای اشنویه و نالوس، ادارات خدمات رسان نسبت به اخذ استعلام از شهرداری های مربوطه اقدام نمایند. 
▪️ مقرر گردید ادارات خدمات رسان و شهرداری همکاری و تعامل لازم جهت پیشرفت پروژه ها در سطح شهر را داشته باشند.
▪️ مقرر گردید ادارات خدمات رسان قبل از هرگونه حفاری مجوز لازم را اخذ نمایند.
▪️ مقرر گردید کمیته فنی شهرستان نسبت به مکاتبات لازم جهت تعیین نرخ مشخص برای حفاری با دفتر فنی استانداری، اقدام لازم را بعمل آورد.


۹ تیرماه ۹۹

روابط عمومی فرمانداری اشنویه