برگزاری جلسه نقش دولت در دفاع مقدس در محل سالن اجتماعات فرمانداری

برگزاری جلسه نقش دولت در دفاع مقدس با حضور دکتر محمدی نماینده محترم مرکز استاد و کتابخانه ملی ( نهاد ریاست جمهوری ) و اعضای شورای اداری شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری با دستور کار : جمع آوری اسناد و مدارک دوران دفاع مقدس روابط عمومی فرمانداری اشنویه