صبحگاه دانش اموزی بمناسبت هفته پدافند غیر عامل برگزار شد

صبحگاه دانش اموزی
صبحگاه دانش اموزی درردبیرستان حاج رسولیان اشنویه با موضوع اهمیت پدافند غیر عامل @oshnaviehadmin