جلسه طرح ابرار ( بهسازی و آسفالت راه های روستایی) شهرستان اشنویه

برگزاری جلسه طرح ابرار ( بهسازی و آسفالت راه های روستایی) به ریاست فرماندار محترم و با حضور سایر اعضاء ذیربط در محل دفتر فرماندار با دستور کار : 🔹 تسریع در زیر سازی و آسفالت راه های روستایی باقی مانده شهرستان در حداقل زمان ممکن روابط عمومی فرمانداری اشنویه