رئیس جدید اداره پست اشنویه معرفی شد

رئیس جدید اداره پست اشنویه معرفی شد ✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری اشنویه طی برگزاری مراسمی در محل دفتر فرماندار شهرستان، با حضور آقای مجید فرخی مدیرکل محترم پست استان، آقای قادر فقه رحیمی بعنوان رئیس اداره پست شهرستان اشنویه معرفی و از زحمات آقای عثمان نیک نام قدردانی شد. روابط عمومی فرمانداری اشنویه