برگزاری جلسه تشکیل کمیته فنی شهرستان

برگزاری جلسه تشکیل کمیته فنی شهرستان
برگزاری جلسه تشکیل کمیته فنی شهرستان به ریاست آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور سایر اعضاء ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری ۲۲ خرداد ۹۹

 

هدف از تشکیل کمیته فنی شهرستان:

● بررسی اشکالات فنی و رفع موانع اجرایی و ارائه طریق برای رفع مشکلات فنی پروژه ها ( مطابق نظام نامه فنی کشور ) 
● استفاده از ظرفیت های شهرستان در پروژه های عمرانی 
● نظارت و ارزیابی طرح ها و پروژه ها به منظور استقرار نظام مدیریت پروژه 
● همکاری با شورای فنی استان
● بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادهای ارسالی دستگاههای اجرایی 
● هدف نهایی رفع موانع پروژه ها از حیث فنی و بالا بردن سطح کیفی پروژه ها در سطح شهرستان 
● بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه ها طبق توافقنامه شرایط عمومی پیمان
● بررسی علل تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی