هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان

هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان
به ریاست سید علی ترابی فرماندار اشنویه و با حضور سایر اعضاء ذیربط درسالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

سید علی ترابی وظیفه شورای هماهنگی آموزش و پرورش را فراهم آوردن امکانات محیطی برای تشکیل و بهبود مجموعه ای متشکل از معلمان و دانش آموزان دانست و گفت: محیط آموزشی باید مورد استقبال دانش آموزان باشد.

وی با بیان اینکه مدارس باید مکانی برای گسترس توسعه باشند، افزود: یکی از قدم ها در این امر، علاقمند کردن دانش آموزان به محیط آموزشی و تربیتی مدارس است.

ترابی با بیان اینکه دستیابی به جامعه توسعه یافته بدون آموزش و پرورش پویا و بالنده امکان پذیر نیست، از معلمان به عنوان ایثارگران فرهنگی یاد کرد و گفت: نقش معلمان در حراست از بنیان های کشور در عرصه علم و دانش بر کسی پوشیده نیست و این قشر شریف پرچمدار عزت و اعتلای کشور هستند.

🔖 یکشنبه — 29 آبان 1401