برگزاری جلسه توجیهی بازرسین انتخابات

برگزاری جلسه توجیهی بازرسین انتخابات
جلسه توجیهی بازرسان انتخابات برگزار شد.
جلسه هیات بازرسی انتخابات یازدهمین دوره مجاس شورای اسلامی جلسه هیات بازرسی انتخابات " یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان اشنویه برگزارشد. به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اشنویه،در این جلسه آقای یوسفی بخشدار مرکزی و رییس هیات بازرسی انتخابات " یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی " گفت: مهمترین وظیفه هیات بازرسی انتخابات بر اساس قانون، مراقبت و حصول اطمینان از انجام صحیح، دقیق و بموقع وظایف قانونی عوامل اجرایی انتخابات است. لذا ما نیز تلاش خواهیم نمود با تعامل و همراهی امور اجرایی انتخابات شهرستان و هیات های اجرایی و نظارت در چارچوب قوانین و مقررات و دستور العمل های ابلاغی هیات مرکزی بازرسی انتخابات و هیات بازرسی انتخابات استان بستر و زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور و گسترده ای  را سطح شهرستان بدون جانبداری از کاندیدای خاصی فراهم نماییم. در ادامه موارد قانونی و شرح وظایف بازرسین ارائه شد. @oshnaviehadmin