جلسه برنامه ریزی مدیریت مشارکت های مردمی جهت پیشگیری از کرونا

جلسه برنامه ریزی مدیریت مشارکت های مردمی جهت پیشگیری از کرونا
با حضور مراکز نیکوکاری و موسسات خیریه جلسه برنامه ریزی مدیریت واحد جذب مشارکت های مردمی برای پبشگیری از بیماری کرونا برگزار شد.
♦️امام جمعه اشنویه موسسات خیریه و افراد بدون مجوز قانونی را از استفاده از نام و جایگاه خود برای جمع اوری کمک از مردم برحذر داشت . در جلسه برنامه ریزی مدیریت واحد جذب مشارکت های مردمی برای پیشگیری از کرونا که در فرمانداری برگزار شد ابتدا مسئولان موسسات خیریه و فعالین مدنی اقدامات خود را در زمینه پیشگیری،و مقابله با کرونا و امار جذب مشارکت های مردمی و نحوه هزینه کرد کمک های نقدی و غیر نقدی را در چند روز گذشته مطرح کردند. ♦️ در ادامه حاج ماموستا خاتمی امام جمعه اشنویه ضمن تشکر از همکاری مردم و مسئولان در همراهی با پیشگیری از این بیماری و اقدامات موسسات خیریه در تامین برخی نیازهای افراد نیازمند در این شرایط اظهار امیدواری کرد در بحث سلامت کمک های خیرین با تعاون و همکاری موسسات خیریه متمرکز و بصورت واحد مدیریت شود. وی در ادامه گفت تاکنون بعنوان امام جمعه در جمع اوری و هزینه کرد این موسسات غیر از مجمع خیرین سلامت اطلاعی نداشته و دراین رابطه با تاکید بر همیاری مردم و تشکر از مساعدت های خیرین ، موسسات خیریه فاقد مجوز قانونی را از استفاده از نام و جایگاه خود برحذر داشت. ♦️در ادامه این جلسه دکتر مام عزیزی فرماندار شهرستان ضمن تشکر از همراهی مردم و دستگاه های اجرایی در پیشگیری و مقابله با کرونا و با تاکید بر همراهی مردم با پویش ۲۹، ۱۴ ( ماندن در خانه از ۲۹ اسفند لغایت ۱۴ فروردین ) و تاکید بر تمرکز مشارکت های مردمی عرصه سلامت در مجمع خیرین سلامت و دعوت از موسسات خیریه به همکاری با این مجمع و هماهنگی لازم ادارات حمایتی و موسسات خیریه با مجمع خیرین سلامت در راستای جذب مشارکت ها و هزینه کرد مناسب ، گفت :در این خصوص تامین هرینه های ضدعفونی و گندزدایی شهر و روستاها، تامین نیازها و مایحتاج زندگی خانوارهای مستحق و همچنین کمک به احداث یک بیمارستان صحرایی در اولویت هستند. وی گفت ادارات و نهادهای شهرستان در ایام نوروز تعطیل نبوده و همه مسئولان باید در دسترس بوده و کلیه ماموریت ها و مرخصی ها لغو شده است . ♦️در این جلسه مقرر گردید مشارکت های مردمی از طریق مجمع خیرین سلامت برای ملزومات و نیازمندی های پیشگیری و مقابله با کرونا با اولویت های تعیین شده جذب ، هزینه و موسسات خیریه هم در این رابطه همکاری لازم را داشته باشند. @oshnaviehadmin