برگزاری جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی اشنویه

برگزاری جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی اشنویه
۴۹ مرکز یادگیری محلی در استان راه اندازی شده است
تاکنون ۴۹ مرکز یادگیری محلی در استان راه اندازی شده است تاکنون ۴۹ مرکز یادگیری محلی در استان راه اندازی شده است صمیمی معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان در جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی اشنویه گفت در این مراکز علاوه بر سواد آموزی مهارتهای زندگی هم ارائه میشود که در سطح کشور استان آذربایجانغربی رتبه دوم از حیث تعداد مراکز را دارد. وی گفت. امسال تاکنون ۱۲۶ ساعت دوره برای نیروی انسانی سواد اموزی استان برگزار و ۴۲۰۰ نفر هم در این دوره ها شرکت کرده اند. معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان همچنین گفت بر اساس امار سرشماری سال ۹۵ هنوز ۱۸ درصد از جمعیت استان بیسواد هستند که به تلاش بیشتری برای کاهش این درصد نیاز داریم . اقای مام عزیزی معاون فرماندار اشنویه هم در این جلسه با بیان اهمیت کار سواد آموزی و نقش مراکز یادگیری گفت آمارها باید با تجزیه و تحلیل و بصورت لحظه ای ثبت و ارائه شوند. وی گفت فرمانداری . شهرداری و دیگر ارگانهای شهرستان در راستای کمک به امر سواد آموزی اماده هرگونه همکاری و همیاری هستند. خانم جهانگیری مدیر آموزش و پرورش اشنویه نیز در ادامه گفت. سال گذشته ۲۰۱ نفر در آزمون توانمند سازی جهاد دانشگاهی با رتبه عالی قبول شدند . وی گفت ۴ مرکز یادگیری در اشنویه در حال حاضر فعال هستند. در پایان جلسه مرکز یادگیری محلی ماهان در شهر نالوس با حضور اعضای شورای پشتیبانی سواد آموزی اشنویه افتتاح شد.