بازدید معاون فرماندار از محل های برگزاری کنکور 1400

بازدید معاون فرماندار از محل های برگزاری کنکور 1400
بازدید معاون فرماندار از محل های برگزاری کنکور 1400

✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری اشنویه دکتر تمری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری از محل های برگزاری کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ در اشنویه بازدید کرد.

در سال جاری ۱۷۷۰ داوطلب کنکور در اشنویه با هم رقابت می‌کنند که از این تعداد، ۹۳۷ نفر دختر و ۸۳۳ نفر پسر هستند که با هم به رقابت می‌پردازند.

در گروه آزمایشی هنر ۷۹ داوطلب دختر و ۲۷ داوطلب پسر،در گروه آزمایشی ریاضی ۳۵ داوطلب دختر و ۴۸ دواطلب پسر،در گروه علوم انسانی ۴۲۱ داوطلب دختر و ۴۰۴ داوطلب پسر در گروه علوم تجربی ۲۹۲ داوطلب دختر و ۲۵۲ داوطلب پسر،زبان‌های خارجه ۱۱۰ داوطلب دختر و ۱۰۸ داوطلب پسر با هم به رقابت خواهند پرداخت.

روابط عمومی فرمانداری اشنویه