ششمین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان

ششمین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان
به ریاست سید علی ترابی فرماندار اشنویه و با حضور سایر اعضاء ذیربط در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرماندار شهرستان گفت: بحث اشتغال یکی از  مطالبه اصلی مردم بوده و مسئولین باید در تحقق این امر، پیگیری و اقدامات موثر داشته و نسبت به این موضوع بی تفاوت نباشند.

وی ادامه داد: دستگاه های مربوطه در اطلاع رسانی و شفاف سازی لازم درخصوص تسهیلات اشتغالزایی تبصره 18 و 16 مشاغل خانگی اهتمام جدی داشته باشند.

🔖 دوشنبه — 3 بهمن 1401