مقایسه عملکرد اشتغالزایی سال اول دولت‌های رئیسی و روحانی

مقایسه عملکرد اشتغالزایی سال اول دولت‌های رئیسی و روحانی
آمار مقایسه ای اشتغالزایی سال اول دولت‌های رئیسی و روحانی

🔻مقایسه عملکرد اشتغالزایی سال اول دولت‌های رئیسی و روحانی

 

🔹پس از انتشار گزارش مرکز آمار از بیکاری و اشتغال فصل بهار سال جاری، برخی منتقدان دولت سیزدهم به بزرگنمایی نقاط منفی گزارش روی آورده و تلاش کردند دولت سیزدهم را در حوزه اقتصادی ناموفق جلوه دهند.

 

🔹این در حالی است که مروری بر تحولات مربوط به اشتغال و بیکاری در دولت فعلی و دولت قبل در سال اول، وضعیت اشتغال کشور را به خوبی آشکار می‌کند.

 

🔹در سال اول دولت رئیسی یعنی از بهار 1400 تا بهار 1401 حدود 98 هزار نفر از جمع شاغلان کشور کاسته شده؛ این در حالی است که در سال اول دولت روحانی یعنی از بهار 92 تا بهار 93 حدود یک میلیون و 64 هزار نفر از جمع شاغلان کشور کم شده بود.

 

🔹این یعنی در سال اول دولت روحانی افت تعداد شاغلان بیش از 10 برابر رقمی بوده که در گزارش اخیر مرکز آمار آمده است.