نهمین جلسه شورای اموزش و پرورش شهرستان اشنویه

نهمین جلسه شورای اموزش و پرورش شهرستان اشنویه
با هدف پیشگیری از بیماری کرونا نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد
نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش اشنویه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد. ابتدا شیرین جهانگیری مدیر آموزش و پرورش اشنویه توصیحاتی در موردوضعیت مدارس تربیت و روستای حسن آباد و شهدای آغبلاغ ارائه داد. وی درادامه دررراستای تمهیدات پیشگیری از کرونا در مدارس گفت:نکات لازم دررجلسات آموزشی پیشگیری از بیماری کرونا همراه با کارشناسان بهداشت به مدیران و مدیرآموزگاران در هفته قبل ارائه شده و ضد عفونی وشستشوی مدارس درسطح شهرستان نیز انجام شده است. دکتر افشنگ مدیر شبکه بهداشت و درمان اشنویه هم نسبت به آگاه سازی اعضای شورا در موردویروس کرونا و رعایت موارد بهداشتی و پیشگیرانه توضیح داد و آماده بودن شبکه بهداشت برای مراقبت احتمالی بیماران را اعلام کرد. دکتر مام عزیزی فرماندار اشنویه هم در این جلسه هماهنگی بیشتر شبکه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را در جهت پیشگیری از بیماری کرونا در مدارس مورد تاکید قرار داد.