بازدید فرماندار محترم از روستای ذمه و دیدار با اهالی بزرگوار‌ روستا

بازدید فرماندار محترم از روستای ذمه و دیدار با اهالی بزرگوار‌ روستا
بازدید فرماندار محترم با همراهی معاونین سیاسی - امنیتی ، برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ، بخشداران مرکزی و نالوس و شورای بخش مرکزی از روستای ذمه و دیدار با اهالی بزرگوار‌ روستا در این بازدید، مشکلات روستا بررسی و در چهار بخش: راه - آب شرب - گاز و طرح هادی مورد بحث قرار گرفت که قول به سر انجام رساندن پروژه های در‌حال اجرا برای حل این مشکلات از سوی فرمانداری و بخشداری مرکزی به اهالی خونگرم ذمه داده شد‌. روابط عمومی فرمانداری اشنویه