برگزاری مانور زلزله در مدارس اشنویه

برگزاری مانور زلزله در مدارس اشنویه
مانور زلزله در مدارس اشنویه برگزار شد
برگزاری مانور زلزله توسط اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان اشنویه با حضور فرماندار شهرستان در مدرسه حکمت