افتتاح مرکز خلاقیت کودک و نوجوان

افتتاح مرکز خلاقیت کودک و نوجوان
با حضور فرماندار و تعدادی از مسئولان مرکز خلاقیت کودک و نوجوان افتتاح شدتصویر
تصویر