برگزاری دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان به ریاست فرماندار اشنویه

برگزاری دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان به ریاست فرماندار اشنویه
💢 برگزاری دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان به ریاست فرماندار اشنویه

سید علی ترابی فرماندار اشنویه در ابتدای این جلسه با اشاره به اهمیت مسائل مربوط به جوانان بر لزوم برگزاری منظم جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان تأکید کرد و گفت: اشتغال جوانان در جامعه باید در رأس امور مورد پیگیری مسئولان قرارگیرد، چراکه بیکاری و بلا تکلیفی قشر جوان می تواند آسیب های جدی و جبران ناپذیری را بر جامعه وارد کند.

ترابی مشکل اشتغال و مسکن جوانان در جامعه کنونی را یکی از دغدغه های جوانان و موضوع اصلی جلسه برشمرد و از ادارات عضو ستاد ساماندهی امور جوانان خواست تا از ظرفیت های خود برای ایجاد فضاهای مناسب کسب و کار و مسکن استفاده کنند.

فرماندار همچنین تامین مسکن و افزایش جمعیت را از اولویت های دولت سیزدهم معرفی کرده و افزود: با اراده ای جدی و تمرکز بر روی ازدواج، مسکن و اشتغال جوانان، پاسخگوی مطالبات نسل جوان و پیگیر رفع مشکلات آنها باشیم.

🔖پنج شنبه — 28 مهر 1401