آبین تودیع و معارفه رییس و دادستان دادگستری اشنویه

آبین تودیع و معارفه رییس و دادستان دادگستری اشنویه
گروسی ربیس کل دادگستری استان همه باید برای پایداری امنیت و ناکامی تهدیدات دشمنان تلاش کنند.
رییس کل دادگستری استان در اشنویه: درپیشگیری و مقابله با تهدیدات دشمنان باید همه تلاش،کنند. گروسی در ایین تودیع و معارفه رییس،دادگستری و دادستان اشنویه گفت منطقه و استان را آسیبهای مختلف تهدید و قاچاق مواد مخدر. مشروبات الکلی و تردد اتباع بیگانه و ورود ناامنی زاییده فعالیتهای دشمنان برای تضعیف نظام است که در این رابطه دستگاه قضا با همکاری همه مجموعه های دولتی و غیر دولتی بطوررجد و یقین برخورد خواهد کرد. وی گفت یکی از راههای پیشگیری و مقابله با این تهدیدات حمایت از تولید و سرمایه گذاری در این مناطق مستعد است و حوزه قضایی از مدیران شجاع و صادق حمایت میکند. گروسی امارهای ناهنجاری و معضلات خانوادگی در استان را نگران کننده خواند و گفت علما و بزرگان و دستگاه قضا و نخبگان باید برای کنترل خانواده هاا و کاهش طلاق در استان تلاش کنند. رییس کل دادگستری استان افزود در حوزه حریم و حقوق امنیت عمومی هم مردم برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست با دستگاه قضا همکاری کنند. ملا سید مصطفی خاتمی امام جمعه و اسعد خضری فرماندار اشنویه هم در این جلسه با اعلام رضایت از عملکرد حوزه قضایی در این شهرستان تعامل و وحدت دستگاههای اجرایی👇👇