دیدار فرماندار اشنویه و شورای تامین شهرستان با خانواده معظم دو شهید

دیدار فرماندار اشنویه و شورای تامین شهرستان با خانواده معظم دو شهید
دیدار

تصویر