افتتاح نمایشگاه عکس و آثار انقلاب

افتتاح نمایشگاه عکس و آثار انقلاب
نمایشگاه تصویری