جلسه پیشگیری از کشتار های غیرمجاز

جلسه پیشگیری از کشتار های غیرمجاز
تاکید فرماندار اشنویه بر فرهنگ سازی مناسب در بین مردم

جلسه پیشگیری از کشتارهای غیر مجاز به ریاست فرماندار شهرستان

آقای ترابی در این جلسه ضمن تاکید بر تداوم بازرسی ها و همکاری دستگاه های مرتبط با شبکه دامپزشکی ، فرهنگ سازی در جمع آوری کشتارهای غیر مجاز در سطح شهرستان را عامل موثر در پیشگیری عنوان کرد و بر توجه دستگاه های متولی به این مقوله تاکید نمود. 

 

@farmandari_oshnavieh