در سال جاری اقدامات طرح تفصیلی و طرح جامع اشنویه اجرایی می شود

در سال جاری اقدامات طرح تفصیلی و طرح جامع اشنویه اجرایی می شود
در سال جاری اقدامات طرح تفصیلی و طرح جامع اشنویه اجرایی می شود

✍️به گزارش روابط عمومی فرمانداری اشنویه با عنایت به پیگیری های فرماندار و مکاتبات انجام گرفته با مدیر کل راه وشهرسازی و افق ۱۰ ساله طرح جامع مقرر شده که نسبت به تهیه طرح جامع با هدف افزایش سرانه خدماتی و ساماندهی در همه کاربری های مورد نظر انجام پذیرد.

طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری و نحوه استفاده از زمین­های شهری در سطح محلات مختلف شهر، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن­ها وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری، اولویت­ های مربوط به مناطق و بهسازی، نوسازی، توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت تمامی عوامل مختلف شهری در آن تعیین و نقشه­ ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می­شود.

این طرح جهت جلوگیری از افزایش بی رویه و ثبات قیمت زمین در شهرشتان و الحاق به محدوده مساکن حاشیه نشین شهر و بهره مندی از امتیازات آب، برق و گاز طبیعی می باشد.

روابط عمومی فرمانداری اشنویه