صبحگاه مشترک نیروهای مسلح مستقر در اشنویه بمناسبت بزرگداشت هفته ناجا @oshnaviehadmin

صبحگاه مشترک نیروهای مسلح مستقر در اشنویه بمناسبت بزرگداشت هفته ناجا  @oshnaviehadmin
بمناسبت هفته ناجا صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در اشنویه برگزار شد.
تصاویر