دیدار مدیر صندوق کارآفرینی امید استان با فرماندار اشنویه

دیدار مدیر صندوق کارآفرینی امید استان با فرماندار اشنویه
دیدار مدیر صندوق کارآفرینی امید استان با فرماندار اشنویه

علی عبدالهی مدیر صندوق کارآفرینی امید استان آذربایجان غربی در راستای بررسی و پیگیری مشکلات صندوق کارآفرینی امید اشنویه با سید علی ترابی فرماندار اشنویه دیدار کرد.

🔖 چهارشنبه — 10 اسفند 1401