افتتاح کانال کشاورزی روستای آغبلاغ با همت بسیج سازندگی سپاه اشنویه

افتتاح کانال کشاورزی روستای آغبلاغ با همت بسیج سازندگی سپاه اشنویه
از محل اعتبارات قرارگاه حمزه سید الشهدا و مشارکت رئیس ایل هرکی و عشایر غیور روستای آغبلاغ با اعتبار 200میلیون تومان جهت آبیاری 35هکتار از باغات روستا @farmandari_oshnavieh

افتتاح کانال کشاورزی روستای آغبلاغ با همت بسیج سازندگی سپاه اشنویه از محل اعتبارات قرارگاه حمزه سید الشهدا و مشارکت رئیس ایل هرکی و عشایر غیور روستای آغبلاغ با اعتبار 200میلیون تومان جهت آبیاری 35هکتار از باغات روستا

 

@farmandari_oshnavieh