برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی بازگشایی مدارس شهرستان

برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی بازگشایی مدارس شهرستان
برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی بازگشایی مدارس شهرستان به ریاست فرماندار محترم و با حضور سایر اعضاء ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری ۱۳ شهریور ماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه