کلنگ زنی راه روستاهای ذمه و آلکاباد

کلنگ زنی راه روستاهای ذمه و آلکاباد
با اعتبار ۶ میلیارد تومان امروز کلنگ بهسازی و آسفالت راه روستاهای ذمه، آلکاباد،حیدر آباد و پیروانه اشنویه با حضور نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی. فرماندار و مسئولان شهرستان بر زمین زده شد. @oshnaviehadmin
با اعتبار ۶ میلیارد تومان امروز کلنگ بهسازی و آسفالت راه روستاهای ذمه، آلکاباد،حیدر آباد و پیروانه اشنویه با حضور نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی. فرماندار و مسئولان شهرستان بر زمین زده شد. @oshnaviehadmin