معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی

دولت متعهد به تحقق وعده های خود به مردم است

دولت متعهد به تحقق وعده های خود به مردم است
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی گفت: دولت سیزدهم با تمام توان متعهد به تحقق وعده های خود به مردم بوده و مدیران استانی نیز در این مسیر گام برمی دارند.

جعفر ذوالفقاری امروز در نشست مشترک فرمانداران استان با معاونین و مشاوران استاندار و مدیران ستادی استانداری که به ریاست استاندار آذربایجان غربی برگزار شد، افزود: مدیران با روحیه انقلابی و جهادی، بیش از پیش در راستای تامین مطالبات بحق مردم آذربایجان غربی تلاش کنند.

وی همچنین با تاکید بر اولویت بندی نیازهای شهرستان های استان، تصریح کرد: با شناسایی ظرفیت ها و نیازهای شهرستان های مختلف استان، برای پیشبرد طرح ها و رفع مشکلات مناطق مختلف برنامه ریزی شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی به سیاست های دولت برای نیروی انسانی ادارات نیز اشاره کرده و افزود: دولت سیزدهم به چابک سازی، آموزش و افزایش بهره وری کارکنان دستگاههای دولتی تاکید دارد.

ذوالفقاری همچنین با اشاره به تهیه شناسنامه شهرستان های استان، اضافه کرد: با تهیه شناسنامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... شهرستان های آذربایجان غربی، مدیریت دانش در استان روی خواهد داد.