کلنگ زنی احداث طرح آبخیزداری روستای سه کانی اشنویه

کلنگ زنی احداث طرح آبخیزداری روستای سه کانی اشنویه
با حضور فرماندار و مسئولان شهرستان اشنویه کلنگ احداث طرح آبخیزداری روستای سه کانی اشنویه بر زمین زده شد.
با حضور فرماندار شهرستان اشنویه و معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان و جمعی از مسئولان شهرستان کلنگ احداث طرح آبخیزداری روستای سه کانی اشنویه بر زمین زده شد. اقای چتر آذر رییس اداره منابع طبیعی وآبخیز داری شهرستان اشنویه در مراسم کلنگ زنی این طرح گفت :در این طرح به مساحت ۲هزار متر مکعب عملیات مکانیکی انجام خواهد شد.و برای اجرای آن ۶۲۰میلیون تومان اعتبار هزینه میشود. آقای خضری فرماندار شهرستان اشنویه نیز اهمیت احداث طرحهای آبخیزداری را در مهار ابهای سطحی و جلوگیری از تخریب مراتع و مقابله با سیل و حوادث احتمالی بسیار حائز اهمیت خواند. @oshnaviehadmin