مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی با فرماندار اشنویه دیدار و پیرامون مسائل شهرستان گفتگو کرد.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی با  فرماندار اشنویه  دیدار و پیرامون مسائل شهرستان گفتگو کرد.
ترابی فرماندار اشنویه در این جلسه با اشاره به ظرفیت های مناسب شهرستان در بخش کشاورزی و باغی بر توجه بیشتر مسئولان به توسعه در این بخش تاکید کرد.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی با فرماندار اشنویه دیدار و پیرامون مسائل شهرستان گفتگو کرد.

ترابی فرماندار اشنویه در این جلسه با اشاره به ظرفیت های مناسب شهرستان در بخش کشاورزی و باغی بر توجه بیشتر مسئولان به توسعه در این بخش تاکید کرد.

ساداتی مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه از اجرای عقد قرارداد کشت گندم مزارع آبی استان در سال زراعی خبر داد و گفت در قالب این طرح مزارع کشت گندم آبی استان امسال با تعاون روستایی عقد قرارداد شده و بیمه محصول و نهاده های لازم را تعاون روستایی تامین ودر زمان تحویل محصول با کشاورزان تسویه خواهد شد.

 

در این دیدار دو طرف بر توسعه زیرساخت های بخش کشاورزی و باغی و گلخانه ای ، توجه به‌ بازاریابی و عقد قرارداد کشت محصولات زراعی و باغی ، احداث کارخانجات فرآوری ، اجرای طرح روستا بازار و...تاکید کردند.

 

 

@farmandari_oshnavieh