فاتحه خوانی و گل افشانی مزار شهدا بمناسبت فرا رسیدن سوم خرداد

فاتحه خوانی و گل افشانی مزار شهدا بمناسبت فرا رسیدن سوم خرداد
بمناسبت سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر صورت گرفت : فاتحه خوانی و گل افشانی مزار شهدا با حضور فرماندار، شورای تامین و اداری، نیروهای نظامی و انتظامی، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران @farmandari_oshnavieh

بمناسبت سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر صورت گرفت :

فاتحه خوانی و گل افشانی مزار شهدا با حضور فرماندار، شورای تامین و اداری، نیروهای نظامی و انتظامی، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران

 

@farmandari_oshnavieh