راهپیمایی در حمایت از رهبری و اقتدار کشور

راهپیمایی در حمایت از رهبری و اقتدار کشور
اقشار مختلف مردم و مسئولان اشنویه با برگزاری راهپیمایی حمایت خود را از رهبری و اقتدار و امنیت کشور به نمایش گذاشتند.
تصویر