رئیس جدید اداره تامین اجتماعی اشنویه معرفی شد

رئیس جدید اداره تامین اجتماعی اشنویه معرفی شد
رئیس جدید اداره تامین اجتماعی اشنویه معرفی شد ✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری اشنویه طی برگزاری مراسمی در محل دفتر فرماندار شهرستان، با حضور آقای خورشیدی معاون محترم تعهدات بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان، آقای طه خضر سوری بعنوان رئیس اداره تامین اجتماعی شهرستان اشنویه معرفی و از زحمات آقای ابراهیم محمودنژاد قدردانی شد. روابط عمومی فرمانداری اشنویه