پیمانکار پروژه تعریض و بهسازی محور اشنویه به نقده تغییر کرد

پیمانکار پروژه تعریض و بهسازی محور اشنویه به نقده تغییر کرد
پیمانکار پروژه تعریض و بهسازی محور اشنویه به نقده تغییر کرد

✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری اشنویه پیمانکار پروژه تعریض و بهسازی محور اشنویه به نقده به دلیل عدم تعهد پیمانکار قبلی تغییر و اداره کل راهداری استان پس از طی پروسه نسبتا طولانی مراحل قانونی مورد نیاز امروز با پیمانکار جدید و بر اساس فهرست بهای جدید قرارداد امضا نمودند.

قرارداد پیمانکار جدید به مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال جهت ادامه پروژه تعریض و بهسازی محور اشنویه به نقده می باشد که در صورت مساعد شدن شرایط جوی، پیمانکار اقدام به اجرای عملیات پروژه خواهد کرد.

روابط عمومی فرمانداری اشنویه