افتتاح ۱۴۷۰ مین مسکن روستایی شهرستان اشنویه با حضور فرماندار و مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در روستای صوفیان

افتتاح ۱۴۷۰ مین مسکن روستایی شهرستان اشنویه با حضور فرماندار و مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در روستای صوفیان
افتتاحیه
بهره برداری از یک هزار و چهارصد و هفتادمین واحد مقاوم سازی شده روستایی شهرستان اشنویه در آیینی با حضور فرماندار اشنویه و مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی و مسئولین اداری شهرستان اشنویه ۱۴۷۰ مین واحد مقاوم سازی شده روستایی در شهرستان اشنویه به بهره برداری رسید آقای بدلی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی در گفتگو با واحد خبر شهرستان اشنویه با اشاره به این مطلب که تاکنون بیش از ۱۰۴ هزار نفر جهت تکمیل پرونده به شعب بنیاد مسکن در شهرستانها مراجعه نموده و از این تعداد تاکنون بیش از ۷۸ هزار نفر از محل تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی منازل خود را مقاوم سازی نموده اند . این واحد ها با اعتبار بالغ بر ۷۴۱۰ میلیارد ریال از محل تسهیلات بانکی و ۱۸۵۲۵ میلیارد ریال آورده متقاضیان و در مجموع ۲۵۹۳۵ میلیارد ریال احداث گردیده است 🌹🌹🌹🌹‌‌‌@oshnaviehadmin