برگزاری جلسه کارگروه اشتغال اشنویه

برگزاری جلسه کارگروه اشتغال اشنویه
جلسه کارگروه اشتغال اشنویه به ریاست مهندس خضری فرماندار اشنویه برگزار شد
در هشتمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان گزارش عملکرد کارگروه از ابتدا تا کنون ارائه گردید. از بین طرح های ارائه شده به دبیرخانه کارگروه ،تعداد ۴۰ طرح اشتغالزایی با اعتبار بالغ بر ۳۵ میلیاردریال و پیش بینی اشتغال ۱۲۶ نفر در مناطق روستایی و عشایری از طرف بانکها وموسسات عامل پرداخت گردیده است و انتظار می رود سایر طرحهای مصوب هم تا پایان سال موفق به جذب اعتبارات ابلاغی گردند. همچنین در این جلسه تعداد ۸ طرح مددجویان بهزیستی با اعتبار ۶۰۸۰ میلیون ریال و اشتغالزایی ۱۴ نفر مطرح و مصوب گردید. مهندس خضری فرماندار اشنویه در این جلسه ضمن تشکر از تلاش اعضای کارگروه و بانک های عامل شهرستان بر هماهنگی و تلاش بیشتر دستگاههای متولی امر سرمایه گذاری و اشتغال تاکید کرد.