بازدید فرماندار اشنویه از روند اجرای پروژه سایت جدید پسماند شهرستان

بازدید فرماندار اشنویه از روند اجرای پروژه سایت جدید پسماند شهرستان
بازدید فرماندار اشنویه از روند اجرای پروژه سایت جدید پسماند شهرستان

✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری، "دکتر مام عزیزی" فرماندار اشنویه بهمراه اعضای شورای شهر از روند اجرا و آماده سازی سایت جدید پسماند شهرستان بازدید کرد.

 فرماندار اشنویه گفت: مسئولین شهرستانی باید تمام تلاش خود را جهت جذب اعتبارات استانی بکار گرفته و  روند اجرای این پروژە بدون وقفە و با تمام امکانات جهت بهرەبرداری باید انجام گیرد تا دغدغە شهروندان بابت دفن بهداشتی زبالە رفع شود.

مام عزیری گفت: رعایت کلیه قوانین و مقررات، دارا بودن ضوابط فنی و معیارهای مورد نیاز یک محل دفن بهداشتی از مهمترین شاخص‌های سایت جدید دفن پسماند این شهرستان است.

سایت جدید پسماند از جاده اصلی پیرانشهر حدود یک کیلومتر فاصله دارد و همه معیارهای لازم از جمله: فاصله از مناطق مسکونی، منابع آب سطحی و زیرزمینی و گزینه های دیگر رعایت شده و دارای جاده دسترسی فرعی به عرض هشت متر، ساختمان نگهبانی، ساختمان مدیریت، پارکینگ ماشین‌آلات، حصارکشی محوطه سایت، حوضچه ذخیره و تصفیه شیرابه می باشد.

روابط عمومی فرمانداری اشنویه